JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD ANEB ARCHEOLOGICKÉ MUZEJNÍ HAVÍŘENÍ

Termín: 8. 6. - 13. 10. 2019 9:00 - 17:00

Prezentace dětských havířských krojů a nejnovějších archeologických nálezů v Kraji Vysočina, vernisáž 7. 6. v 16:00
Kontakt
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava,