Soutěž s Vysočina Tourism

Soutěž s Vysočina Tourism

19081

Pravidla soutěže s Vysočina Tourism                          

 I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Vysočina Tourism, příspěvková organizace, se sídlem Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava, IČO: 28263693 (dále jen „pořadatel“).

Číst více...

Vysočina s Igráčkem 2022

Vysočina s Igráčkem 2022Pravidla soutěže s Vysočina Tourism

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Vysočina Tourism, příspěvková organizace, se sídlem Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava, IČO: 28263693 (dále jen „pořadatel“).

Číst více...

Soutěž o hotelové služby v Resortu Klášter Želiv

2.foto želiv_copyPravidla soutěže s Vysočina Tourism

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Vysočina Tourism, příspěvková organizace, se sídlem Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava, IČO: 28263693 (dále jen „pořadatel“).

2. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

3. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociální sítě Facebook nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.

4. Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Facebook od okamžiku zveřejnění soutěže, a to od 28.10. 2022 od 8:00 do 30.10. 2022 do 23:59 (dále jen „termín soutěže“).

II. Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být osoba, která:

⮚        má po celou dobu soutěže aktivní účet na sociální síti Facebook ;

⮚        udává na svém facebookovém profilu věk vyšší než 18 let.

III. Soutěžní příspěvek

1. Soutěžním příspěvkem se pro potřeby těchto pravidel rozumí zveřejnění správné odpovědi ve formě komentáře na sociální síti Facebook pod soutěžní otázkou zveřejněnou na facebookovém profilu Dovolená na Vysočině.

2. Každý soutěžící může z jednoho svého aktivního facebookového profilu odpovědět pouze jednou na soutěžní otázku (zveřejnit pouze jeden soutěžní komentář). Pokud soutěžící odpoví z jednoho aktivního účtu vícekrát správně, bude v rámci soutěže hodnocena pouze první správná zveřejněná odpověď.

3. Zveřejněním odpovědi na soutěžní otázku vyslovuje soutěžící souhlas s podmínkami této soutěže (těmito pravidly) a souhlasí v případě výhry s použitím dostupných údajů pro potřeby doručení výhry, resp. dohody k předání výhry.

 IV. Výherci, výhry a způsob určení výherců

1. Pouze ze správných odpovědí (soutěžních příspěvků) bude dne 31.10. 2022 náhodně vybrán 1 výherce dárkového poukazu na hotelové služby v Resortu Klášter Želiv na 2 noci pro 2 osoby v pokoji typu Superior a 4x snídaně.

2. Výherci budou pořadatelem informováni prostřednictvím speciálního příspěvku na sociální síti Facebook, a následně kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na dané sociální síti.

3. V případě, že se pořadateli nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Soutěžící jsou povinni v rámci této soutěže dodržovat veškerá pravidla používání sociální sítě Facebook.

2. Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

4. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže, obecně závazné právní předpisy a/nebo pravidla používání té které sociální sítě nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

5. Pořadatel není povinen výhru udělit. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele.

6. Pořadatel není nikterak povinen komunikovat se soutěžícími, kteří se nestanou výherci, respektive odůvodňovat či jinak obhajovat výsledky soutěže.

7. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou pořadatelem zpracovány pro účely účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží či licencemi podle těchto pravidel.