Soutěž s Vysočina Tourism

19081

Pravidla soutěže s Vysočina Tourism                          

 I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Vysočina Tourism, příspěvková organizace, se sídlem Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava, IČO: 28263693 (dále jen „pořadatel“).

 2. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

 3. Soutěž probíhá na území České republiky v e-mailovém newsletteru pořadatele konkrétně webu www.vysocina.eu od okamžiku zveřejnění soutěže - rozeslání newsletteru, a to od 27. 10. 2022 od 16:00 hod. do 31.10. 2022 do 23:59 hod. (dále jen „termín soutěže“).

 II. Soutěžící

 1. Účastníkem soutěže může být osoba, která se přihlásila k odběru newsletteru na webu www.vysocina.eu se svoji e-mailovou adresou.

 III. Soutěžní příspěvek

 1. Soutěžním příspěvkem se pro potřeby těchto pravidel rozumí zaslání správné odpovědi prostřednictvím odpovědního formuláře na soutěžní otázku zveřejněnou v informačním newsletteru webu www.vysocina.eu.

 2. Každý soutěžící může ze své e-mailové adresy odpovědět pouze jednou na soutěžní otázku.

 3. Zasláním odpovědi na soutěžní otázku vyslovuje soutěžící souhlas s podmínkami této soutěže (těmito pravidly) a souhlasí v případě výhry s použitím dostupných údajů pro potřeby doručení výhry, resp. dohody k předání výhry.

 IV. Výherci, výhry a způsob určení výherců

 1. Pouze ze správných odpovědí (soutěžních příspěvků) budou dne 1. 11. 2022 náhodně vybráni 2 výherci dárkového poukazu na pobyt pro dvě osoby na 3 dny/2 noci v DBL pokoji superior v hotelovém resortu Svatá Kateřina.

 2. Výherci budou pořadatelem informováni prostřednictvím e-mailové zprávy.

 3. V případě, že se pořadateli nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.

 IV. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

 3. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže, obecně závazné právní předpisy a/nebo pravidla používání té které sociální sítě nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

 4. Pořadatel není povinen výhru udělit. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele.

 5. Pořadatel není nikterak povinen komunikovat se soutěžícími, kteří se nestanou výherci, respektive odůvodňovat či jinak obhajovat výsledky soutěže.

 6. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou pořadatelem zpracovány pro účely účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží či licencemi podle těchto pravidel.