Výstava - Mouchy a surrealismus

Termín: 1. 12. 2018 - 2. 2. 2019 9:00 - 16:30

Přijměte pozvání do třešťského muzea - od 30. listopadu do 3. února bude v Schumpeterově domě k vidění výstava Mouchy a surrealismus, která představí kresby novoročenek a ilustrací třešťského rodáka a entomologa Slezského zemského muzea RNDr. Jindřicha Roháčka, CSc. …
Kontakt
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť,
Přijměte pozvání do třešťského muzea - od 30. listopadu do 3. února bude v Schumpeterově domě
k vidění výstava Mouchy a surrealismus, která představí kresby novoročenek a ilustrací třešťského rodáka a entomologa Slezského zemského muzea RNDr. Jindřicha Roháčka, CSc.
Od 30. listopadu 2018 do 3. února 2019 bude ve výstavních prostorách třešťské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava ke zhlédnutí výstava Jindřicha Roháčka ze Slezského zemského muzea v Opavě.

RNDr. Jindřich Roháček, CSc, pochází z Třeště. Studoval na dnešní Masarykově univerzitě v Brně a získal zde i doktorát přírodních věd. Postgraduální studia absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v Entomologickém ústavu AV v Českých Budějovicích. Žije v Opavě a pracuje jako vedoucí entomologického pracoviště na oddělení přírodních věd Slezského zemského muzea. Po odborné stránce se zaměřuje na výzkum dvoukřídlého hmyzu, zejména drobných druhů skupiny Acalyptrata.
K volné kresbě přivedla autora poznámka jednoho z kolegů entomologů, která ocenila výtvarnou kvalitu některých jeho odborných ilustrací. Od roku 1978 proto začal pro potěšení (přátel, kolegů i sebe) každoročně kreslit jeden obrázek s „muchařským“ tématem, který pak rozesílal jako novoročenku. Všechny obrázky na těchto novoročenkách jsou ovlivněné jeho oblíbeným výtvarným stylem – surrealismem. Snad proto, že se při detailním studiu hmyzu autor setkává s velmi neobvyklými až bizarně krásnými tvary a strukturami. Originální novoroční perokresby J. Roháčka záhy získaly značný věhlas v entomologických kruzích u nás i ve světě. Protože každá novoročenka byla inspirována určitým druhem mouchy, je tato skutečnost u každého obrázku alespoň textově zmíněna, avšak často je prezentována i původní ilustrace toho kterého druhu.
Výstava prezentuje novoročenky z let 1979–2018 a tematicky související ilustrace much, včetně ukázek jejich uplatnění v odborné literatuře a komunitě specialistů na dvoukřídlý hmyz. U některých PF jsou pro oživení uvedeny i výroky jiných odborníků o smyslu toho, co podle jejich názoru dotyčné kresby znázorňují. Kromě toho je výstava obohacena ještě o řadu dalších ilustrací, které byly autorem vytvořeny pro jeho vědecké práce. Výstava je řazena chronologicky, postupně podle doby vzniku jednotlivých novoročenek, tedy od nejstarších po nejnovější.