SOCHY MLUVÍ

Termín: 6. 2. - 28. 6. 2020 10:00 - 18:00

Místo konání: Jihlava

Nový pohled na sochařskou sbírku OGV v Jihlavě, zejména sochařské portréty z různých období.
Kontakt
OGV, Masarykovo nám. 24,
Jihlava