36. schůze Rady města Nového Města na Moravě

Termín: 15. 2. 14:30 - 15:30

Místo konání: Nové Město na Moravě

36. schůze Rady města Nového Města na Moravě Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.
Kontakt
Nové Město na Moravě, Zasedací místnost radnice, Nové Město na Moravě ,
Nové Město na Moravě