OBRAZY Z MÉHO ŽIVOTA

Termín: 8. 1. - 17. 2. 2019 9:00 - 17:00

Autorská výstava obrazů Jaroslavy Pokorné. Kavárna Muzeum
Kontakt
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava,