LEGENDY V MINIATUŘE

Termín: 11. 1. - 8. 5. 2019 9:00 - 17:00

Výstava věnovaná historii i současnosti plastikového modelářství.
Kontakt
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava,