KARTY V JIHLAVĚ

Termín: 18. 1. - 17. 3. 2019 9:00 - 17:00

Výstava připravená s Clubem sběratelů hracích karet. Vernisáž s komentovanou prohlídkou 17. 1. v 17 hodin.
Kontakt
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava,