Věda v muzeu - Život v Humpolci za císaře Rudolfa II.

Termín: 4. 2. 17:00 - 19:00

Místo konání: Humpolec

PhDr. Pavel Holub Život v Humpolci za císaře Rudolfa II. Pod vlivem filmu Císařův pekař a Pekařův císař si veřejnost spojí konec 16. století s alchymií, astrologií či tajemným golemem. Ale jak vypadal reálný život v jednom z českých městeček, v Humpolci? PhDr. Pavel…
Kontakt
Muzeum dr. A. Hrdličky, výstavní sál na Dolním náměstí,
Humpolec
… Holub z Katedry archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem vám díky nově nalezeným dokumentům, které dosud k poznání dějin města nebyly využity, toto období přiblíží. Od roku 1588 patřilo humpolecké panství Kryštofu Karlu z Roupova. Již v průběhu 90. let 16. století si, přestože Humpoleckým potvrdil městské výsady vydané předchozími vrchnostmi, nárokoval na měšťanech vykonávání různých povinností. Jeho jednání vyvolalo mezi měšťany odpor, který se stupňoval, až následně vyeskaloval i ve fyzické tresty či věznění na hradě Orlíku. Humpolečtí se roku 1596 rozhodli, že se s žádostí o pomoc obrátí na císaře Rudolfa II. Jak celý příběh skončil se dozvíte na této přednášce. PhDr. Pavel Holub působí od září 2020 jako odborný asistent na Katedře archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, do té doby pracoval jako archivář ve Státním okresním archivu v Pelhřimově. Zabývá se studiem úředních pramenů vztahujících se k oblasti Humpolecka a okolí. Pro Muzeum dr. Aleše Hrdličky a Městskou knihovnu v Humpolci již připravil několik výstav a přednášek.