06. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě dne 23.09.2019

Termín: 23. 9. 15:30 - 16:30

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany. Zasedání se řídí…
Kontakt
Nové Město na Moravě, Zasedací místnost radnice, Nové Město na Moravě,
… jednacím řádem. Zasedání jsou běžně přístupná veřejnosti, přičemž občané města mají právo zde vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města. Průběh zastupitelstva můžete živě sledovat na kanálu YouTube, kde je také uložen záznam přenosu.