Co se děje v trávě

Termín: 1. 6. - 30. 6. 2022

Místo konání: Telč

Výtvarná akce pro mateřské školy „Co se děje v trávě …“


V průběhu jara probíhala v mateřských školách v ORP Telč výtvarná akce s názvem „Co se děje v trávě …“ Děti v mateřských školách vytvářely společná díla s jarní tématikou.

Po celý červen bude výstava těchto dílek k vidění ve vstupních prostorách radnice města Telč....
Kontakt
vstupní síň radnice,
Telč
… dílek k vidění ve vstupních prostorách radnice města Telč. Všichni jsou srdečně zváni. Akce je realizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139, jehož nositelem je Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko.