Přednáška: Houby rašelinišť

Termín: 23. 9. 17:00 - 19:00

Místo konání: Jihlava

V pátek 23. září se uskuteční další přednáška z mykologického cyklu v podání Ing. Jiřího Burela, předsedy Mykologického klubu Jihlava, občanského sdružení pro ochranu přírody.

V přednášce bude představeno základní rozdělení rašelinišť i to jak se liší, jak vznikají a kde je najdeme, dále charakteristické rostliny na nich...
Kontakt
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.,
Jihlava
… dále charakteristické rostliny na nich se vyskytující i využití rašeliny. Hlavní částí přednášky pak bude představení specifické mykoflóry rašelinišť s využitím seznamu indikačních druhů pro habitat 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště a 91D0 Rašelinný les. Prezentováno bude 40 druhů typických pro lesní i bezlesní rašeliniště, a to jak druhů velmi hojných, tak naopak mimořádně vzácných.