Karneval Křemílka a Vochomůrky

Termín: 5. 2. 14:00 - 17:00

Místo konání: Polná

Pohádka, občerstvení, dětská tombola, hry a soutěže o ceny, soutěž o nejlepší masky dětí i rodin
Vstupné: 40 Kč děti, 60 Kč dospělí, 40 Kč dospělí v masce, 10 Kč místenky
Předprodej vstupenek i místenek od 10. ledna 2023 na Informačním centru
Pořádá: Skaut Polná
Kontakt
sál Zámku,
588 13 Polná