Karolína Kolbová – Crunchy invasive world

Termín: 27. 1. - 19. 3. 2023 10:00 - 18:00

Místo konání: Jihlava

Karolína Kolbová (1998) pochází z Třebíče. Na Vysočině studovala uměleckoprůmyslovou školu Jihlava – Helenín a letos ukončí své studium diplomovou prací na Fakultě umění Ostravské univerzity na ateliéru Malba II, pod vedením Františka Kowolowského.

Kontakt
Komenského 10,
586 01 Jihlava
49.397324, 15.589479Mapa

Karolína Kolbová je malířka, kterou lze typově charakterizovat jako autorku přirozeně prozrazující feminitu  v námětech i přístupu a generačně ji lze popsat jako příslušnici další vlny rozvíjející ženské umění, která již neřeší věci razantně, úderně a konfrontačně (tedy v podstatě maskulinně). Svoji ženskost vnímá jako přirozenost, ne jako vymezení. To jí umožňuje pracovat s náměty, které jsou viděny ryze ženskou optikou a využívat citlivost, která je odlišná od mužské, zároveň nemusí tolik čelit diktátu genderového očekávání a pracovat jen s ženskými postupy a atributy. Volí si média a techniku, která jsou obecně k dispozici v pluralitě současného umění.