Přednáška: Židovské hřbitovy a pohřbívání

Termín: 22. 9. 14:00 - 17:00

Místo konání: Polná

14:00 - přednáška v synagoze, 15:30 - odchod na židovský hřbitov
přednáší: Jaroslav Achab Haidler
Pořádá: Spolek Polin a Regionální židovské muzeum

Foto:zde

Kontakt
synagoga,
588 13 Polná