AUTORSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Termín: 19. 11. 2018 - 28. 2. 2019 8:00 - 15:00

Místo konání: Havlíčkův Brod

- výstava fotografií Ing. Soni Dufkové a Lenky Rázlové (zaměstanankyně Odboru životního prostředí MÚ Havl. Brod) - fotografie zachycují motivy vody v krajině v různých ročních obdobích - otevřeno ve všední dny v otevírací době městkého úřadu
Kontakt
vestibul budovy městského úřadu V Rámech,
Havlíčkův Brod