UTAJENÍ OBYVATELÉ SAKRÁLNÍCH OBJEKTŮ

Termín: 11. 4. - 30. 6. 2019 9:00 - 17:00

Fotografická výstava ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci je završením přírodovědného projektu zaměřeného na studium obyvatelů kostelů, kaplí a kapliček.
Kontakt
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava,