Třicet jedna, třináct, jedna a tři

Termín: 9. 6. - 30. 9. 2019 9:00 - 17:00

Místo konání: Těchobuz

Výstava Josefa Málka v Galerii Bernarda Bolzana v Těchobuzi je přístupná v otevírací době TIC.

Výstava potrvá do 30. června.

Kontakt
Galerie Bernarda Bolzana,
395 01 Těchobuz

Josef Málek není v Těchobuzi poprvé. V minulém roce spoluzahajoval výstavu Davida Mazance. Je tak dobře poučen o Bolzanově místním působení. Otec autora (matematicko-fyzikální modelář) synovi v dětství mnohokrát zmiňoval Bolzanovu větu (zejména v roce, kdy vyšla na počest Bolzana známka). Inspirován vědou a multiplikací (nejen díky Davidovým
obrazům) předkládá Josef divákům instalaci pramenící z touhy zkoumat možnosti a úskalí reprodukovatelnosti objektů. Vizuálně bádá nad vlivem, kvalitami a úskalími reprodukce. Vše se točí kolem oranžového trpaslíka, který se k autorovi dostal až z Drážďan.
Josef Málek je absolventem ateliéru Performance na FUD UJEP v Ústí nad Labem, ateliéru Fotografie na FUD UJEP v Ústí nad Labem a ekonomie na IES FSV UK v Praze. Jeho umělecká tvorba je především analytickou reflexí společensko-politických vztahů a dění v České republice. Tvůrčí rozmanitost jeho práce lze rozpoznat jak ve výběru určitých médií a jejich vzájemném prolínání, tak v samotném procesu myšlení. Ve své práci sleduje, odkrývá a analyzuje náš společenský diskurz, který z různých úhlů pohledu nahlodává a kriticky komentuje. Výsledné práce jsou pečlivě promyšlenými koncepty, které poskytují možnost otevřené debaty.
Josef Málek začal s médiem fotografie, nyní však pracuje s dalšími výtvarnými prostředky. Díky tomu vznikají unikátní instalace, které nabízejí možnost nahlédnout za konstrukt myšleného díla. Umělec se tak pohybuje na poli mezi fotografií, instalací, artziny a konceptuálním uměním. Mezi čistě volnou až po technicky precizně zpracovanou tvorbou.