Přehlídka prací DDM

Termín: 30. 5. - 30. 8. 2019

Vystavuje Dům dětí a mládeže Jihlava. DNK – foyer a Violka
Kontakt
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54, Jihlava,