ARCHEOLOGIE KNIŽNÍ VAZBY

Termín: 11. 12. 2019 - 1. 2. 2020 9:00 - 17:00

Výstava zaměřená na vývoj a prezentaci prvků historické knižní vazby ze Státního okresního archivu Jihlava. Připravila Ing. Marie Benešová, restaurátorka SOkA Jihlava. Vstupné: 25,- Vernisáž 10. 12. 17:00 (vstup volný)
Kontakt
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4, Jihlava,