Erich Roučka

Narodil se 30. října 1888 jako syn velkomeziříčského stavitele Václava Roučky, který postavil například velkomeziříčskou novou synagogu. Jeho rodným domem byl bývalý hostinec U Černého orla, nynější Jupiter club.

Kontakt

49.354744, 16.012371Mapa

Mladý Erich se již od dětství zajímal o fyzikální pokusy a modely. Studoval na čtyřleté německé Státní průmyslové škole v Brně, protože na české průmyslovce se v té době ještě elektronika nevyučovala. Po absolvování v roce 1908 nastoupil u a. s. Kolben a spol. v Praze a potom u firmy Siemens & Halske v Berlíně. Za svoje dílo obdržel titul inženýr, i když žádnou vysokou školu neabsolvoval.

V roce 1911 založil v Blansku první českou továrnu na přesné měřicí elektrické přístroje v Rakousku – Uhersku. Začínal se sedmi zaměstnanci, ale jeho přístroje značky ER si brzy získaly zákazníky, protože byl schopen dodávat kvalitní přístroje v krátkých dodacích lhůtách. Za války dodával například měřicí přístroje pro válečné námořnictvo. Po skončení 1. světové války odjel na studijní cestu do USA. V té době byl již autorem asi sedmdesáti patentů a v USA jich přihlásil další dvě stovky. Navštívil také vynálezce T. A. Edisona, který o jeho vynálezech prohlásil, že některé natolik předběhly dobu, že jsou soudobými technickými prostředky nerealizovatelné.

Po návratu v roce 1929 vybudoval v Brně - Slatině továrnu na výrobu parních kotlů a speciálních ocelí. Po roce 1945 se vzdal podnikání a chtěl se věnovat pouze vědě. Když byla v roce 1948 jeho továrna zestátněna, pracoval v Metře Blansko a ve Výzkumném ústavu energetickém. Protože jeho vynálezy neměly naději na realizaci, v roce 1959 emigroval do Západního Berlína, a pracoval pak u firmy AEG v Düsseldorfu. V zahraničí vymyslel další vynálezy. Zemřel 16. března 1986 v Ezeldorfu v Německu.

V průběhu svého života se Erich Roučka stal autorem více než 850 patentů. Zabýval se konstrukcí přístrojů pro vysokotlaké kotle, automatických regulátorů a podobně. Kromě techniky se již ve 30. letech věnoval i výzkumům v medicíně a byl ministerstvem zdravotnictví oficiálně uznán jako badatel v oblasti biochemie a výzkumu rakoviny. V roce 1950 mu byl udělen patent na funkční model srdce a krevního oběhu, který byl předchůdcem mimotělního oběhu krve. Zabýval se také detektorem lži. Vliv Ericha Roučky na vývoj techniky, stejně jako jeho přínos v oblasti medicíny a bioinženýrství, byl v celoevropském měřítku výjimečný. Je jen škoda, že v Blansku nebo ve Slatině je známější, než v rodném městě.

Foto: TIC Velké Meziříčí