Františka Stránecká

Františka se narodila 9. března 1839 ve Velkém Meziříčí do rodiny zámeckého purkrabího Františka Všetečky a jeho manželky Kateřiny, rozené Veselé. V roce 1848 se rodina přestěhovala na zámeček do nedaleké Stránecké Zhoři, kde se otec stal hospodářským správcem. Podle této obce si později Františka zvolila pseudonym.

Kontakt

49.356640, 16.012169Mapa

Jako dcera vrchnostenského úředníka získala Františka kvalitnější vzdělání, než by jako dívka mohla v tehdejší době dosáhnout ve škole. Do rodiny docházel meziříčský vlastenecký kněz, P. Jan Havlíček, který děti soukromě vyučoval. Její bratr Karel Všetečka pracoval nejdříve stejně jako otec u knížete Lobkowicze ve Velkém Meziříčí, v letech 1867 – 1873 byl ředitelem zdejší nově založené rolnické školy. Františka se v 16 letech provdala za soudního adjunkta Ignáce Kerschnera. Nejdříve žili v Uhrách, později v Uherském Hradišti a od roku 1874 v Brně. Měli spolu 3 děti.

Stránecká byla známa jako spisovatelka a národopisná pracovnice. Nechávala si vyprávět pohádky, které pak literárně zpracovávala. Psala též povídky ze života venkovského lidu, na nichž je cenné především podrobné zachycení národopisných detailů. V době pobytu v Brně se zapojila do činnosti brněnského ženského spolku Vesna. Svoje práce otiskovala především v novinách a časopisech. Některé z jejích příběhů se odehrávají v okolí Velkého Meziříčí a Stránecké Zhoři. Spisovatel a publicista Jan Herben ji nazval „moravská Božena Němcová".

Františka Stránecká zemřela 7. 5. 1888 a je pohřbena v Brně na ústředním hřbitově. Na jejím rodném domě na Zámeckých schodech byla v roce 1959 odhalena pamětní deska s bustou. Její jméno nese také jedna z velkomeziříčských ulic.

Foto: TIC Velké Meziříčí