Bohuslav Reynek

Poezii psát, poezii kreslit, poezii žít.

 

Kontakt

49.554176, 15.544654Mapa
Období: léto

Bohuslav Reynek (31.5.1892 - 28.9.1971) byl básník křesťanského zaměření, grafik, vydavatel a překladatel Bohuslav Reynek. Patřil ke generaci českých umělců, kteří smysl umění hledali v souladu osobního přesvědčení a víry s přirozeným řádem světa a jeho estetikou. Jeho dílo nesmělo být od roku 1948 až do poloviny 60. let vydáváno ani vystavováno, plného uznání se mu dostalo až po pádu komunismu.

Narodil se v rodině statkáře v Petrkově. S Petrkovem spojil téměř celý život. Právě tam nacházel inspiraci a mystická setkání pro svou tvorbu, v níž podrobně vylíčil pokornou lásku k Bohu, životu a ke všemu, co žije a trpí.

Vystudoval reálku v Jihlavě, začal studovat techniku, ale jeho zájem o poezii a malířství ho stále odváděl od školních povinností. Proto studium ukončil a vrátil se do Petrkova.

Spolupracoval s vydavatelem J. Florianem ze Staré Říše ( Dobré dílo) na jeho edicích, účastnil se na nich překlady, svými pracemi i grafikou. Sám vydával bibliofilskou edici Sešity poezie.
V roce 1923 se Reynkovi ocitala v rukou sbírka básní Zde tvůj život francouzské básnířky Suzanne Renaud, kniha ho oslovila natolik, že se rozhod ji přeloži a vydat. Rozhodl se básnířku osobně poznat a vydal se Grenoblu.  Určující setkání vyústilo 13. března 1926 ve sňatek. Žili střídavě půl roku v Petrkově a půl roku ve Francii. Od roku 1936 se trvale usadili v Petrkově, a to i po znárodnění statku po roce 1948.

Reynek žil křesťansky pokorným životem, do roku 1957 pracoval jako zemědělský dělník, po večerech a ve volných chvílích se věnoval psaní poezie a grafické tvorbě.

 

Foto: Horácká galerie v NMNM, Památník písemnictví, Petrkov

Nebyla nalezena žádna položka.