Josef Toufar

český katolický kněz, oběť komunistického pronásledování

Kontakt

49.668007, 15.403933Mapa
Období: léto

Josef Toufar se narodil 14. července 1902 v Arnolci nedaleko Polné dop rodiny zemědělce. Zde strávil celé své dětství a mládí pod přísnou autoritou svého otce. Pracoval v domácím hospodářství a pomáhal v otcově hostinci. Smrt jeho otce (1927) se stala určujícím momentem, kdy se Toufar rozhodl pro kněžské působení. Až jako dospělý ( 26 let)  začal studovat na gymnáziu v Německém Brodě, studia dokončil v roce 1935 na reálném gymnáziu v Chotěboři, pokračoval  v biskupském semináři v Hradci Králové. Po vysvěcení na kněze v červenci 1940 byl ustanoven kaplanem a později (1946) farářem v Zahrádce u Humpolce.  Zde založil pobočku Sdružení katolické mládeže, do něhož se zapojily více než dvě stovky mladých lidí z celého kraje. Po únoru 1948 byl na nátlak místních komunistických funkcionářů a přes petiční akce farníků v dubnu 1948 přeložen do Číhošti.

Během adventní mše 11. prosince 1949 se v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie podle mnoha přítomných věřících několikrát ze strany na stranu pohnul dřevěný křížek na hlavním oltáři. P. Toufar pohyb z kazatelny neviděl a dozvěděl se o něm až později od svědků. Šířící se zpráva o zázraku a návštěvy mnoha věřících i duchovních vzbudily pozornost Státní bezpečnosti a Josef Toufar byl 28. ledna 1950 zatčen. Následně byli zatčeni také opati blízkých premonstrátských klášterů v Nové Říši a Želivě, Augustin Antonín Machalka a Bohumil Vít Tajovský Monstrproces („Machalka a spol.“), ve kterém byl číhošťský zázrak komunistickým režimem zneužit k útoku na katolickou církev, nakonec probíhal od 31. března do 5. dubna 1950 bez účasti P. Toufara. Ten na následky mučení příslušníky Státní bezpečnosti ve Valdicích zemřel 25. února 1950 v někdejším Borůvkově sanatoriu v Legerově ulici v Praze a 28. února byl tajně pohřben do společného hrobu na hřbitově v Praze Ďáblicích.

O číhošťském zázraku byl natočen propagandistický film Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení, který měl katolickou církev usvědčit z podvodu a zinscenování zázraku, ovšem pro jeho nepřesvědčivost měl účinek spíše opačný.

14. listopadu 2014 byly Toufarovy ostatky vyzdviženy z hromadného hrobu na ďáblickém hřbitově v Praze. 

Exhumace je součástí procesu blahořečení, k němuž dala 24. dubna 2013 souhlas Česká biskupská konference.

Zdroje: ustrcr.cz, joseftoufar.cz

foto: Wikipedia

 

Nebyla nalezena žádna položka.