Muzeum Moravské Budějovice

Archeologické nálezy a také zapadající městská řemesla. To všechno nabízí výstavy na zámku v Moravských Budějovicích.

Kontakt

nám. Míru 1
67601 Moravské Budějovice 1
region Třebíč
49.051781, 15.808731Mapa

Zdálo by se, jako by zámek v Moravských Budějovicích byl spíše novějším dílem, ale už tu stojí od druhé poloviny 17. století. Díky pánům ze Schaumburku se nechal vystavět barokní zámek na náměstí. Bohužel díky tomu museli zbourat čtyři renesanční měšťanské domy. Součástí zámku se pak stala i radnice. Po celou dobu si areál držel klasicistní styl.

Od roku 1947 bylo v jeho prostorách umístěno Krajinské muzeum, roku 1969 začleněno do Západomoravského muzea v Třebíči, což je dnešní Muzeum Vysočiny Třebíč. Část muzejních sbírek se nachází v prostorách vzniklých na místě dvanácti masných krámů.

Prohlídkové okruhy

  • Zámek – zaniklá a zanikající řemesla městská, archeologické nálezy Moravskobudějovicka, historie města od nejstarších dob po rok 1945, zámecké expozice
  • Masné krámy – zaniklá a zanikající řemesla venkovská
  • Nová expozice Řemesla a živnosti jihozápadní Moravy, Příběh města a zámku 

Foto: Jitka Mattyašovská, archiv Vysočina Tourism, Daniel Balogh, www.dedictvivysociny.cz