Baťovy domky v Třebíči

Podobně jako ve Zlíně i v Třebíči byla vystavěna kolonie typizovaných domků, kterým se říkalo škatulky. V dnešní staré části Boroviny dělníci postavili na 150 domků, dvojdomků a pět svobodáren. Domky byly budovány v letech 1935–1936 podle návrhu dvorního Baťova projektanta Václava Karfíka, který studoval u Le Corbusiera a v USA pracoval pro Franka Lloyda Wrighta.

V případě borovinské kolonie se jedná o dvoupatrové domky s typickou neomítanou fasádou z režných cihel a železobetonovými překlady nad okny, střecha je plochá a po straně na ni vedou ocelové žebříky se zahnutými madly. Domky splňovaly velmi přísně Baťovy a Karfíkovy představy o moderním typizovaném bydlení, byla navržena nejen vnější podoba, ale zároveň rozmístění nábytku a výzdoba vnitřku domků. Projektanti současně radili hospodyňkám, jak uklízet nebo nedoporučovali chov domácích zvířat. Na dvorku u domků se nesměla pěstovat zelenina. Pouze okrasné keře, květiny a stromy. Domy odděloval živý plot, na svou dobu velmi netypické řešení uplatněné v architektuře až později. V představách architektů tvořila kolonie jeden živý propojený organismus. Dodržování pravidel kontrolovali pověření zaměstnanci Baťových závodů. Do dnešních dnů zůstal zachován v původním stylu pouze zlomek domků. I přesto, že nejen ve Zlíně plánovali, že životnost domků bude přibližně 15 let.

  • Zdroje:
    Baťovy „škatulky" měly sloužit jen patnáct let. Bydlí se v nich dodnes. IDNES.cz Jihlava a Vysočina [online]. Jihlava: MAFRA, 2013 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: https://jihlava.idnes.cz/city-park-v-jihlave-nahradil-starou-tovarnu-kde-se-i-vyrabely-boty-humanic-15t-/jihlava-zpravy.aspx?c=A131031_1994223_jihlava-zpravy_mkk

    ŠALAMOUN, Jiří. Meziválečná architektura v kraji Vysočina. Jihlava, 2014. Str. 90-91. Bakalářská práce. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Vedoucí práce Ing. Radovan Zejda.