Uměleckoprůmyslové závody v Třebíči

UP1Projekt na výstavbu budov Uměleckoprůmyslových závodů si objednal Jan Vaněk mladší v roce 1919. Vytvoření architektonických plánů se chopil Josef Gočár. Budova byla postavena v roce 1926 v rondokubistickém stylu. Jedná se o čtyřpatrovou budovu na obdélníkovém půdoryse s plochou střechou.

 

UP2UP3

  • Zdroj: ŠALAMOUN, Jiří. Meziválečná architektura v kraji Vysočina. Jihlava, 2014. Str. 93. Bakalářská práce. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Vedoucí práce Ing. Radovan Zejda.