Budova spořitelny v Třebíči

Sporitelna-trebicBudova z let 1932–1933 je dílem architekta Bohuslava Fuchse, který navrhl čtyřpatrovou budovu na rohu Karlova náměstí – na místě původního renesančního domu. Druhé a třetí patro, bohatě prosklené pásem oken, je směrem do náměstí předsunuto dopředu, v přízemí podpírají vysunutou část železobetonové sloupy a ve čtvrtém patře se díky architektonickému ztvárnění nachází terasa.

Uvnitř je budova bohatě prosklena. Kromě skla bylo při stavbě použito železobetonových prvků. Dnes budova neslouží původnímu účelu.

Sporitelna-trebic2

  • www.visittrebic.eu
  • Zdroj: ŠALAMOUN, Jiří. Meziválečná architektura v kraji Vysočina. Jihlava, 2014. Str. 96. Bakalářská práce. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Vedoucí práce Ing. Radovan Zejda.