Osobnosti

S obdobím první republiky je spojeno i mnoho osobností. Nejednalo se pouze o politiky, ale také o umělce, spisovatele, architekty, lékaře, průkopníky nových odvětví, továrníky. Mnohdy určovali vývoj ve společnosti a udávali aktuální trendy. I na Vysočině najdeme osoby, které svým působením určovaly směr ve své obci, městě nebo regionu. Některé měly vliv na utváření nově vznikajícího státu.

Anton Altrichter

(4. února 1882 Smilov – 30. května 1954 Meitzendorf)

Dílo Antona Altrichtera představuje významné zdokumentování historie, etnografie a folkloristiky jihlavského jazykového ostrova. Altrichter byl německy píšící historik a vlastivědný pracovník, autor historických prací o Jihlavě, zemský školní inspektor a učitel historie a zeměpisu.

Číst více...

Josef Florian a Dobré dílo ve Staré Říši

Josef Florian(9. února 1873, Hladov - 29. prosince 1941, Stará Říše) Katolicky orientovaný myslitel, literát, vydavatel, překladatel z francouzštiny a angličtiny

Číst více...

Josef Procházka

12. září 1899 Střítež – 28. prosince 1971 Třebíč

Josef Procházka se narodil 12. září 1899 v obci Střítež v rodině místního sedláka. Studoval na třebíčském reálném gymnáziu. Studium přerušil a od 17 let bojoval v první světové válce na straně Rakouska-Uherska. Zúčastnil se bojů v Itálii u řeky Piavy, kde z 6 000 vojáků přežilo pouze 400.

Číst více...

Jakub Deml

Jakub Deml (20. srpna 1878  Tasov - 10. února 1961 Třebíč)

Narodil se z druhého manželství tasovského chalupníka a obchodníka Jakuba Demla s Annou Bělochovou. Po ukončení obecné školy a krátkém pobytu v Rakousku studoval na třebíčském gymnáziu, kde začal publikovat v školním časopise Sursum.

Číst více...

Generál Jan Syrový

general Jan Syrovy (24. ledna 1888 Třebíč - 17. října 1970 Praha)

Kořeny československého národního hrdiny, příslušníka a velitele Československých legií v Rusku a předsedy československé vlády v období mnichovské dohody roku 1938 sahají do Třebíče, kde se roku 1888 narodil. Díky třebíčskému Sokolu se poznal s Josefem Jiřím Švecem, pozdějším spolubojovníkem z legií. I. světová válka ho zastihla ve Varšavě, přihlásil se jako dobrovolník do ruské armády a v roce 1914 vstoupil mezi prvními do českého vojenského útvaru v ruské armádě, tzv. České družiny.

Číst více...

Matěj (Mathias) Žďárský

matej-zdarsky (25. února 1856 Kožichovice u Třebíče -  20. června 1940 Sankt Pölten)

Zakladatel alpské lyžařské techniky se překvapivě narodil v Kožichovicích na Třebíčsku jako nejmladší syn mlynářského mistra Jana a jeho ženy Josefy. Po vystudování reálného gymnázia v Jihlavě se v Mnichově věnoval malířství a sochařství a také studiu filozofie, pedagogiky a medicíny.

Číst více...

Josef Jiří Švec

josef-jiri-svec (19. července 1883 Čenkov – 25. října 1918 Aksakovo)

Aksakovo-Belebej v Rusku. Štábní vagon českých legionářů. 25. října 1918 ve tři hodiny ráno zazní výstřel. Plukovník Josef Jiří Švec, rodák z Čenkova u Třeště, umírá. V dopise na rozloučenou píše: „Nemohu přežít hanby, stihnuvší naše vojsko, boříte to, co bylo s ohromnými překážkami stavěno po celá léta.

Číst více...