Vilém Pospíšil - první guvernér ČNB

(5. května 1873 Nový Rychnov  – 27. listopadu 1942 Praha)

Vilém Pospíšil se narodil 5. května 1873 v Novém Rychnově. Po absolvování pelhřimovského gymnázia začal studovat práva na Karlově univerzitě. Po ukončení studií  nejprve pracoval v soudní službě, avšak v roce 1902 přestoupil na pozici úředníka do Městské spořitelny pražské, ve které se stal v roce 1917 ředitelem.

O dva roky později se stává vrchním ředitelem, kterým je až do roku 1926. Po vzniku Národní banky Československé roku 1926 se na slavnostním zasedání konaném ve Smetanově síni v Praze stal 1. dubna jejím prvním guvernérem. Byl blízkým spolupracovníkem Aloise Rašína. Často se názorově střetával s Karlem Englišem v otázce devalvace československé měny. Československá vláda se nakonec přiklonila k Englišovu řešení, a tak Pospíšil podal na protest s celou radou na funkci guvernéra 16. února 1934 rezignaci. Na konci 30. let byl Pospíšil československou vládou jmenován zmocněným ministrem Československé republiky pro mezinárodní finanční jednání. Během německé okupace se Vilém Pospíšil účastnil odboje. Byl zatčen a při výslechu na gestapu v Praze 27. listopadu 1942 zemřel.

Do Nového Rychnova se vracel na letní pobyty do vily, kterou si nechal postavit v roce 1932.  Ve své rodné obci se významně podílel na zbudování pomníku padlým. Byl i mecenášem a donátorem, jedno z oken v poutním kostele na Křemešníku bylo věnováno právě Pospíšilem. Založil fondy na podporu chudých nebo nechal založit fond pro nadané studenty.

V roce 2003 byla odhalena v Novém Rychnově u vchodu do radnice místními občany pamětní deska v souvislosti se 130. výročím narození Viléma Pospíšila. 

  • Zdroj:

    In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-29-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Posp%C3%AD%C5%A1il