Theodor Zahradník

(25. června 1864 Hostačov – 19. února 1926 Vídeň)

Vlastním jménem Bohdan Zahradník byl v letech 1890-1899 knězem v Jihlavě. Poté z katolické církve vystoupil a pomáhal s vytvořením církve Československé. Za I. světové války se účastnil domácího odboje a roku 1918 se stal členem Národního výboru Československého.

Byl jedním z organizátorů převratu 28. října 1918. Na Václavském náměstí u sochy sv. Václava vystoupil z davu a pronesl větu, která je považována za vyhlášení československého státu: „Jsme svobodní. Zde u stupňů pomníku českého knížete svatého Václava přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými, že ji chceme hájiti i svými životy.“  Později ve vládě Karla Kramáře zastával funkci ministra železnic a stal se tak prvním ministrem v této funkci od vzniku ČSR.