Antonín Kalina

(15. června 1870 Německý Brod – 17. prosince 1922 Praha)

Významný politik, diplomat a sokolský pracovník, který přispěl ke vzniku ČSR, se narodil v německobrodské rodině purkmistra a pekaře. Po absolvování místního gymnázia studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Za první světové války zastával nekompromisní protirakouské stanovisko a zapojil se do odbojové činnosti, byl v kontaktu s českou odbojovou sítí Maffie. V květnu 1917, při obnovení činnosti Říšské rady, na ní přednesl spolu s dalším poslancem Václavem Prunarem projev, který byl na rozdíl od prohlášení většiny českých poslanců orientován jasně protirakousky a žádal obnovu samostatného českého státu. Jako člen Národního výboru se zúčastnil v říjnu 1918 ženevských porad mezi představiteli domácího a zahraničního odboje a po převratu 1918 se stal poslancem Revolučního národního shromáždění Republiky československé za Českou státoprávní demokracii. Následně byl 20. května 1919 jmenován prvním českým vyslancem v Jugoslávii a na tomto postu setrval až do své smrti, kdy roku 1922 podlehl rakovině.

  • Zdroj: KUNC, Vladimír a Miloš TAJOVSKÝ. Zmizelý Havlíčkův Brod 1. Havlíčkův Brod: Vladimír Kunc – Fotoateliér VIDEO-FOTO-KUNC, 2014. str. 94. ISBN 978-80-905429-3-8.