Václav Klofáč

(21. září 1868 Německý Brod – 10. července 1942 Dobříkov u Vysokého Mýta)

Rodák z Německého Brodu Václav Klofáč byl český a československý novinář a politik. Za Rakouska-Uherska byl poslancem Říšské rady a Českého zemského sněmu, za první světové války působil v odboji a byl vězněn, a po vzniku republiky - 14. listopadu 1918 se stal prvním československým ministrem národní obrany a na tomto postu setrval až do 25. května 1920, tedy ve vládě Karla Kramáře i první vládě Vlastimila Tusara.

Byl také dlouholetým senátorem Národního shromáždění ČSR a až do roku 1938 předseda národních socialistů.

  • Zdroj: Václav Klofáč. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klof%C3%A1%C4%8D