Generál Jan Syrový

general Jan Syrovy (24. ledna 1888 Třebíč - 17. října 1970 Praha)

Kořeny československého národního hrdiny, příslušníka a velitele Československých legií v Rusku a předsedy československé vlády v období mnichovské dohody roku 1938 sahají do Třebíče, kde se roku 1888 narodil. Díky třebíčskému Sokolu se poznal s Josefem Jiřím Švecem, pozdějším spolubojovníkem z legií. I. světová válka ho zastihla ve Varšavě, přihlásil se jako dobrovolník do ruské armády a v roce 1914 vstoupil mezi prvními do českého vojenského útvaru v ruské armádě, tzv. České družiny.

Proslavil se průzkumnou činností v týlu nepřítele, za což byl několikrát povýšen a vyznamenán. Podílel se na plánu ofenzívy u Zborova, kde ještě před zahájením útoku přišel o pravé oko. Do vlasti se vrátil jako generál a po II. světové válce byl nesmyslně zatčen a odsouzen k dvaceti letům vězení. Propuštěn byl na amnestii roku 1960 a o deset let později zemřel.

V legiích získal hodnost generála a absolvoval s nimi celou sibiřskou anabázi. Poznal východní kraje, včetně Japonska, odkud si dovezl samurajskou zbroj. Tu věnoval v roce 1933 třebíčskému muzeu a dnes je součástí stále muzejní expozice Lidé. Místa. Osudy/Člověk objevující.

  • Foto: Muzeum Vysočiny Třebíč
  • Zdroje:

    Vojenské osobnosti předválečné armády: Armádní generál Jan Syrový [online]. [cit. 2017-12-14]. Dostupné z:  http://armada.vojenstvi.cz/predvalecna/osobnosti/3.htm
    Osobnosti Třebíčska/Radovan Zejda, Miroslav Hedbávný, Pavel Jindra, Karel Richter. -- 1. vyd. -- Třebíč: Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč, 2000 : (Akcent , spol. s.r.o.). -- 227 s.