Jakub Deml

Jakub Deml (20. srpna 1878  Tasov - 10. února 1961 Třebíč)

Narodil se z druhého manželství tasovského chalupníka a obchodníka Jakuba Demla s Annou Bělochovou. Po ukončení obecné školy a krátkém pobytu v Rakousku studoval na třebíčském gymnáziu, kde začal publikovat v školním časopise Sursum.

Bohoslovectví studoval v Brně a v roce 1902 byl vysvěcen na kněze. Jeho kněžská dráha však byla velmi krátká. Po působení na několika místech na Moravě byl pro neshody s nadřízenými zbaven služby a žil s podporou přátel v soukromí do roku 1912, kdy byl dán do penze s příkazem bydlet v Praze. Válku prožil v rodině svého švagra Jana Kryštofa v Jinošově u Náměště nad Oslavou. V roce 1921 pak definitivně zakotvil v Tasově.

Po vydání knihy Mé svědectví o Otokaru Březinovi se Jakub Deml rozešel s řadou přátel a známých.