Anton Altrichter

(4. února 1882 Smilov – 30. května 1954 Meitzendorf)

Dílo Antona Altrichtera představuje významné zdokumentování historie, etnografie a folkloristiky jihlavského jazykového ostrova. Altrichter byl německy píšící historik a vlastivědný pracovník, autor historických prací o Jihlavě, zemský školní inspektor a učitel historie a zeměpisu.

Po absolvování jihlavského gymnázia v roce 1902 začal studovat historii, geografii a germanistiku na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze a o rok později na univerzitě ve Vídni, kde 6. června 1906 promoval a získal titul doktor filozofie. Do Jihlavy se vrátil v roce 1909 a od září téhož roku začal vyučovat na jihlavském gymnáziu. Zde působil do roku 1928, poté odešel do Mikulova a Brna. Do Jihlavy a rodného Smilova se vrátil krátce před koncem II. světové války kvůli postupující Rudé armádě. 1. září 1946 ho úřady se zbytkem rodiny odsunují do Německa, kde se až do své smrti věnuje publikování v oblasti historie a vědy.

Altrichter začal publikovat v roce 1920, kdy také vyšla jeho Sbírka pověstí z Jihlavska. Uznání odborné veřejnosti se mu dostalo v roce 1924 vydáním první z řady Obecních knih vesnic jihlavského jazykového ostrova. V redakci německých novin Mährischer Grenzbote byl editorem přílohy Iglauer Sprachinsel, která byla českými úřady pro údajnou nevhodnost a obsah ohrožující nově vzniklou republiku, zakázána. Příloha byla čtenářům k dispozici opět od roku 1926 pod změněným názvem Igelland. Noviny Mährischer Grenzbote vychází v Bavorsku, kam byla většina jihlavských Němců po válce odsunuta, dodnes.