Život, víra, tradice

Žena a dětiJudaismus je nejstarším monoteistickým náboženstvím, které dalo vznik křesťanství a velký vliv mělo také na vznik islámu. Pojem judaismus označuje kulturní, sociální, právní a náboženskou tradici, nejde pouze o souhrn zvyků, tradic, kultury židů, náboženství a striktní dodržování předpisů, modliteb a oslav svátků, ale je to i způsob života. Tradice, zvyky a pravidla, které vychází především z Tóry, tvoří zásady praktického života při bohoslužbách i v osobním životě. Jejich dodržování je důležitým pilířem židovské komunity. Modlitební knihy, šabatové a chanukové  svícny, mezuza, pohár na víno na posvěcení svátků, typické rituály čistoty v oblasti jídla, to vše charakterizuje židovskou kulturu a má své příběhy. Židovské tradice vychází z hebrejských biblických knih, zejména z Tóry, která je nejdůležitější knihou judaismu. 

Pojďme se seznámit se zvyky a tradicemi židovské kultury!

 

Na youtube si můžete přehrát krátké filmy s židovskou tematikou, které vám toto náboženství přiblíží: