Pleas Německý Brod

PLEAS a. s. pletárenský provoz továrny na havířské ulici 1925Dnešní závod Pleasu za Černým mostem má svou historii spjatou s obchodníkem Janem Veselým, který v roce 1887 zřídil první pletárnu při svém domě č. p. 153 v Dolní ulici. Rozvoj podniku zapříčinil stavbu nové továrny v Havířské ulici blízko nádraží, kde své místo našly moderní stroje, které se specializovaly na velkovýrobu ponožek a punčoch.

Podnik přečkal I. světovou válku i poválečnou krizi, v roce 1920 se změnil na akciovou společnost „J. Veselý, synové, továrny na punčochy a pletené zboží, akciová společnost, Německý Brod". Dnes je PLEAS a. s. významnou společností, která se orientuje na výrobu pleteného prádla a má své nezastupitelné místo na domácím i mezinárodním trhu.

  • Foto: PLEAS a. s.
  • Zdroj: KUNC, Vladimír a Miloš TAJOVSKÝ. Zmizelý Havlíčkův Brod 1. Havlíčkův Brod: Vladimír Kunc – Fotoateliér VIDEO-FOTO-KUNC, 2014. str. 109. ISBN 978-80-905429-3-8. Pleas: Historie společnosti [online]. Havlíčkův Brod [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: https://www.pleas.cz/o-nas/historie/?L=1