RICO Německý Brod

Jaroslav Loskot RICODnešní závod RICO byl ve svých začátcích továrnou na výrobu sukna společnosti Albert Bauer a syn. Továrnu založili židovští podnikatelé Ignác a Rudolf Bauerové v roce 1887, kteří do Brodu přenesli část výroby z Humpolce. Podnik se v roce 1921 přeměnil na akciovou společnost s názvem Jihočeská továrna na soukenné látky, a. s., která v době hospodářské krize zažila útlum a před II. světovou válkou ji koupila společnost RICO.

Ta do Brodu přemístila výrobu obvazového materiálu z Mostu. Dnes se brodský závod vlastněný německou společností Paul Hartmann AG specializuje na výrobu sad jednorázového operačního krytí.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod leták firmy Albert Bauer a syn

  • Foto: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Jaroslav Loskot
  • Zdroj: KUNC, Vladimír a Miloš TAJOVSKÝ. Zmizelý Havlíčkův Brod 1. Havlíčkův Brod: Vladimír Kunc – Fotoateliér VIDEO-FOTO-KUNC, 2014. str. 108. ISBN 978-80-905429-3-8.