Stadion Na Losích v Německém Brodě

Hráči a příznivci kopané založili roku 1911 první fotbalový klub SK Sázavan, který se po dalších změnách názvu dočkal u veřejnosti popularity jako AFK (Atleticko-fotbalový klub). Později přeložil klub hřiště na levý břeh potoka Žabinec, kde vznikl skutečný sportovní stánek s kabinami, tribunou i atletickou dráhou.

Městská rada však sport výrazně nepodporovala, a tak byl stadion v roce 1937 zrušen a musel uvolnit místo bytové výstavbě a projektu dalšího mostu přes Sázavu.

  • Zdroj: KUNC, Vladimír a Miloš TAJOVSKÝ. Zmizelý Havlíčkův Brod 2. Havlíčkův Brod: Vladimír Kunc - FOTO KUNC, 2015. str. 62. ISBN 978-80-905429-9-0.