Sokolská tělocvična v Německém Brodě

Jednu z dřevěných staveb barákového tábora pro uprchlíky koupil za finančního přispění města spolek Sokol. Rozebranou ji znovu postavil brodský stavitel Šupich a letní tělocvična při vznikajícím sokolském cvičišti byla otevřena v roce 1921. Původní sokolovna na Smetanově náměstí v té době sloužila jako kino a sál k pořádání společenských akcí.

  • Zdroj: KUNC, Vladimír a Miloš TAJOVSKÝ. Zmizelý Havlíčkův Brod 1. Havlíčkův Brod: Vladimír Kunc – Fotoateliér VIDEO-FOTO-KUNC, 2014. str. 115. ISBN 978-80-905429-3-8.