Bývalé kino Moravia nejstarším a nejdéle fungujícím třebíčským biografem

Muzeum Vysočiny Třebíč kino MoraviaUž v únoru 1912 udělilo Okresní hejtmanství licenci na provozování kina třebíčskému hodináři a zlatníkovi Eduardu Hornychovi. Třebíč tak měla svůj první stálý biograf - nejprve v sále záložny. Samotnou budovu kina, tehdy pod názvem Bio Moravia, postavil stavitel Josef Herzán až po válce, v roce 1919, s využitím prvků pozdní secese. Cenná je jižní a východní fasáda.

Prvorepublikový interiér zmizel při přestavbě v roce 1958, kdy se také kino přejmenovalo na Sputnik a teprve v roce 1992 se vrátilo ke svému původnímu názvu Moravia. Od roku 2006 už nepromítá.

Jaroslav Loskot současný stav