Městská plovárna v Německém Brodě

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod městské říční lázněV místech dnešního mostu u podniku RICO těšila plavce i neplavce městská plovárna. O vznik říčních lázní se už v závěru 19. století zasloužila tělocvičná jednota Sokol. Na počátku minulého století plovárnu převzalo do správy město a v roce 1907 tady postavilo nové objekty.

V meziválečném období se však voda i díky blízkým průmyslovým podnikům zhoršila a oficiálně byla plovárna uzavřena v roce 1954.

  • Foto: Státní okresní archiv Havlíčkův Brod
  • Zdroj: KUNC, Vladimír a Miloš TAJOVSKÝ. Zmizelý Havlíčkův Brod 3. Havlíčkův Brod: Foto Kunc, 2016. str. 71. ISBN 978-80-906164-5-5.