Turistika a volný čas

Nově vzniklý stát kladl důraz i na odpočinek a trávení volného času svých obyvatel. Po první světové válce zažívá vedle jiných odvětví rozkvět i turistika. V době založení ČSR funguje 30. rokem Klub českých turistů, který je v roce 1921 přejmenován na Klub československých turistů. Stává se jedním z hlavních organizátorů pěší turistiky. Vedle hlavní pěší a lyžařské turistiky se rozvíjí i jiná odvětví, jako vodácká a jeskyňářská turistika a horolezectví. Významný vliv na turistiku má i rozvoj automobilismu. KČT provozuje ubytovací zařízení, funguje i jako cestovní kancelář, vydavatel map a průvodců. Vznikají regionální pobočky, které se podílejí na rozvoji turistiky v oblastech mimo Prahu a velká města. Od roku 1916 se používají čtyři barvy značených pěších tras, tak jak je známe i dnes. Vedle KČT fungují i jiné spolky jako je Sokol, Orel, Junák a různé okrašlovací spolky. Mezi neorganizované spolky lze zařadit tramping. Údolí říčky Brtnice se stalo jednou z prvních oblastí trampingu v tehdejším Československu. Pro sportovní i nesportovní vyžití se staví tělocvičny, budují hřiště a sportovní areály, lázně, rekreační střediska a bazény. Volný čas tráví lidé na výletech, v biografech, na společenských událostech a různých oslavách nebo závodech.

Bývalé kino Moravia nejstarším a nejdéle fungujícím třebíčským biografem

Muzeum Vysočiny Třebíč kino MoraviaUž v únoru 1912 udělilo Okresní hejtmanství licenci na provozování kina třebíčskému hodináři a zlatníkovi Eduardu Hornychovi. Třebíč tak měla svůj první stálý biograf - nejprve v sále záložny. Samotnou budovu kina, tehdy pod názvem Bio Moravia, postavil stavitel Josef Herzán až po válce, v roce 1919, s využitím prvků pozdní secese. Cenná je jižní a východní fasáda.

Číst více...

Polanka

Muzeum Vysočiny Třebíč říční lázně PolankaNázev Polanka je odvozen od zámečku Polanek, který stával za městem při řece. Po staletí fungoval na Polance mlýn. Ke stavebnímu dvoru Krajíčkova mlýna přiléhalo malé říční koupaliště. V letech 1898 a 1899 byla na Polance zbudována parní elektrárna, za kterou bylo směrem k řece zřízeno „výletiště", v zimě kluziště, jemuž při západní straně stával hudební pavilon.

Číst více...

Sokolská tělocvična v Německém Brodě

Jednu z dřevěných staveb barákového tábora pro uprchlíky koupil za finančního přispění města spolek Sokol. Rozebranou ji znovu postavil brodský stavitel Šupich a letní tělocvična při vznikajícím sokolském cvičišti byla otevřena v roce 1921. Původní sokolovna na Smetanově náměstí v té době sloužila jako kino a sál k pořádání společenských akcí.

Číst více...

První hokejové úspěchy na rybníce Druhák

Regionální muzeum Žďár nad Sázavou žďárští hokejistéZa první republiky se chodilo cvičit hlavně do Sokola, který pořádal i výlety. Ve Žďáře sokolové po roce 1918 spravovali veřejné kluziště na rybníku Druhák u starého nádraží. Vedle rekreačního nebo uměleckého bruslení se prosazovaly i zimní kolektivní sporty, jako byly populární „bandyhokej" (hokej s míčkem) a „kanada" (hokej s pukem).

Číst více...

Stadion Na Losích v Německém Brodě

Hráči a příznivci kopané založili roku 1911 první fotbalový klub SK Sázavan, který se po dalších změnách názvu dočkal u veřejnosti popularity jako AFK (Atleticko-fotbalový klub). Později přeložil klub hřiště na levý břeh potoka Žabinec, kde vznikl skutečný sportovní stánek s kabinami, tribunou i atletickou dráhou.

Číst více...

Tenisové dvorce u Žabince v Německém Brodě

Tenisový klub opustil v roce 1935 Kotlinu kde měl původní kurty užívané od svého založení před I. světovou válkou. Brzy však za ně našel náhradu na volných pozemcích mezi Jihlavskou ulicí a Žabincem. Tenisové kurty nepřežily polovinu 60. let a byly likvidovány v souvislosti s přípravnými pracemi na přeložce a úpravě Žabince. Na jejich místě nakonec vyrostly nové obytné bloky.

Číst více...

Sokolové si v Třebíči postavili vlastní stadion

Od roku 1932 mají Sokolové v Třebíči vlastní stadion. Za projektem na pozemcích pod železniční tratí stál Alois Herzán. Na západní straně stadionu byl dodatečně postaven dřevěný hudební pavilon s náčelnickým můstkem.

Číst více...