Německý Brod měl své divadlo

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod divadloNa dnešním Smetanově náměstí stávala sýpka, která byla v roce 1852 přebudována na divadlo. Sloužilo nejenom zdejším ochotníkům, ale hostovaly tady často i kočovné divadelní společnosti.

V prvních srpnových dnech roku 1922 tu byla za účasti Jaroslava Haška uvedena první dramatizace Dobrého vojáka Švejka s brodským rodákem Karlem Nollem v hlavní roli. Dnes už nestojí, v roce 1951 bylo bez náhrady zbouráno.

  • Foto: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
  • Zdroj: KUNC, Vladimír a Miloš TAJOVSKÝ. Zmizelý Havlíčkův Brod 1. Havlíčkův Brod: Vladimír Kunc – Fotoateliér VIDEO-FOTO-KUNC, 2014. str. 40. ISBN 978-80-905429-3-8.