Odhalení Pomníku T. G. Masaryka v Německém Brodě – 1. října 1933

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod slavnostní odhalení sochy T. G. Masaryka 1. října 1933Socha prvního československého prezidenta byla pořízena ze sbírek místních školáků. Jejímu odhalení přihlíželo obrovské obecenstvo. Slavnostní průvod přešel most a blížil se k místu odhalení sochy T. G. Masaryka v parčíku u kostela sv. Kateřiny.

Na svém prvním stanovišti vydržela socha do roku 1940, kdy musela být z příkazu německých okupantů odstraněna.

  • Foto: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
  • Zdroj: KUNC, Vladimír a Miloš TAJOVSKÝ. Zmizelý Havlíčkův Brod 2. Havlíčkův Brod: Vladimír Kunc - FOTO KUNC, 2015. str. 43. ISBN 978-80-905429-9-0.