Odvoz busty císaře Karla, která nakonec v tehdejším Německém Brodě skončila v řece Sázavě

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod odvoz bustyV rámci euforie vyhlášení republiky byly po celé zemi strhávány insignie rakousko-uherské monarchie, v Brodě se to projevilo mimo jiné odvozem busty císaře, která stála před barákovou kolonií v místech dnešní psychiatrické nemocnice.

Byla studenty gymnázia odvezena na trakači k mostu a svržena do řeky.

  • Foto: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod