Kostel sv. Václava ve Zvoli

Kostel je poctou nejen zemskému patronu, ale také opatu Vejmluvovi, který byl pokřtěn stejným jménem. Kopule kostela, zdobená lucernou ve tvaru knížecí čapky, se odráží v hladině rybníka a nad vstupem do kostela najdete i symbol dvojitého W, počátečního písmene jména obou patronů.

Kontakt

49.494396, 16.177698Mapa
Období: léto

Kostel byl do dnešní podoby vystavěn v letech 1713–1717 podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Barokně přestavěný kostel má půdorys řeckého kříže a je vymezen geometrickou osnovou složenou z kružnic opsaných a vepsaných základovému čtverci. Kupole nad hlavní lodí vyúsťuje ve svatováclavskou korunu.

 Foto: Chris Borg

Otevírací doba:

Otevírací doba: kostel je možné navštívit při nedělní mši svaté v 10:45, po dohodě lze domluvit prohlídku kostela na tel. čísle 733 105 282.

Vstupné dobrovolné.

Nebyla nalezena žádna položka.