Kostnice v Nížkově

V malé obci na Žďársku byla v roce 1709 postavena kostnice, do níž byly zřejmě záhy poté uloženy ostatky lidí, žijících převážně v době středověku (ze zatím datovaných sedmi ostatků spadá šest do 13. a 14. století a jeden do 16. století). Následně při dva roky trvající válce o habsburské dědictví byl v Nížkově zřízen obrovský polní lazaret. Ranění do něj byli sváženi z různých bojišť. Po vypuknutí epidemie byli mrtví narychlo pohřbíváni a podle neověřené tradice se kosti i z části těchto válečných hrobů později dostaly do kostnice, kde byly spolu s dříve uloženými vyrovnány do působivé barokní kompozice.

Kontakt

Nížkov
59212 Nížkov
region Žďár nad Sázavou
49.532562, 15.805842Mapa
Období: léto

Otevírací doba:

V letní sezóně o sobotách, nedělích a státních svátcích vždy od 14:00 do 17:00

Nebyla nalezena žádna položka.